Missie en Visie

Missie:

Forensische psychologie houdt zich bezig met het onderzoeken en behandelen van psychologische stoornissen die in verband staan met een delict. Hiervoor is specifieke expertise nodig. In de praktijk wordt gezien dat deze expertise ‘opgesloten’ blijft achter de muren van forensische inrichtingen. ForensiCare heeft als missie om de forensische expertise achter deze muren vandaan te halen en beschikbaar te maken voor zorginstellingen die behoefte hebben aan deze expertise.

ForensiCare richt zich op deskundigheidsbevordering van professionals, zodat zij grip krijgen op de complexe problematiek van cliënten. Het kan hierbij gaan om ondersteuning in de behandeling, coaching van professionals, forensische diagnostiek of risicotaxatie. De deskundigen die ForensiCare inzet zijn bekend met cliënten die weinig of geen behoefte hebben aan bemoeienis van professionals. Veelal (h)erkennen zij niet dat zij kampen met psychologische problematiek of doen zich voor als lijdend aan psychologische problematiek om eventuele straf te ontlopen (malingering).

Forensisch psychologen en psychiaters zijn deskundig in begeleiden van professionals die werken met zeer complexe cliënten. ForensiCare biedt diensten voor professionals en cliënten (adolescenten en volwassenen) binnen én buiten het forensisch werkveld. Haar missie is om de forensische zorg beschikbaar te maken door specialistische forensische kennis te bundelen en zo specifiek mogelijk in te zetten. ForensiCare wil forensische deskundigheid  toegankelijk maken binnen alle vormen van hulpverlening en onderzoek.

Visie:

Forensische psychologie is een specialisme binnen de psychologie. Het is een vak dat een grote mate van nauwkeurigheid vraagt, omdat de gevolgen van onderzoek en behandeling groot zijn. Om de kwaliteit van de diensten van ForensiCare te kunnen waarborgen wordt binnen ForensiCare alleen gewerkt met BIG-geregistreerde GZ-psychologen, Klinisch (neuro)psychologen en (kinder- en jeugd)psychiaters.

Voor de aangeboden diensten wordt een forensisch deskundige gekoppeld aan de opdrachtgever en wordt in overleg met de opdrachtgever een oplossing op maat gemaakt. Hierdoor ontstaat een zo specifiek mogelijke match tussen opdrachtgever en deskundige en kan de opdracht zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Voor de opdrachtgever betekent dit dat er kosteneffectief wordt gewerkt en er een oplossing wordt gevonden die uitvoerbaar is binnen het kader van de opdrachtgever. Voor de cliënt betekent dit dat hij of zij zich gehoord en begrepen voelt en zich opnieuw kan conformeren aan behandeldoelen of een diagnostiek traject.