Forensische Diagnostiek bij Kinderen en AdolescentenDiagnostiek

ForensiCare verricht psychologisch onderzoek (diagnostiek) bij kinderen, jeugdigen en volwassenen. Psychologisch onderzoek kan zich richten op de persoonlijkheidsontwikkeling, neuropsychologisch functioneren of het uitsluiten of bevestigen van een diagnose. Psychologisch onderzoek binnen een gedwongen kader geeft daarbij nog het risico op verbergen (faking good) of overdrijven (faking bad) van symptomen gevoed door een externe motivatie (bijvoorbeeld strafvermindering of verkorte behandeling).

Onze deskundigen hebben allemaal ruime ervaring met het doen van psychologisch onderzoek onder deze populatie en maken gebruik van testinstrumenten en gesprekstechnieken die ingaan op de tendens om zich anders voor te doen. Op uw verzoek kan het doel van het psychologisch onderzoek ook worden aangepast. Als u bijvoorbeeld wilt weten of een cliënt in een bepaalde omgeving wel of niet een risico vormt voor zichzelf of anderen, dan kan hierover een onderbouwd advies worden gegeven. Lees hierover meer bij risicotaxatie.

De gebruikte testinstrumenten hebben allen een wetenschappelijk onderbouwing, of zijn best-practice instrumenten binnen het (forensisch) psychologisch werkveld.