Risicotaxatie

Risicotaxatie is een van de meest specialistische vaardigheden van de forensisch psycholoog of psychiater. Op basis van gegevens uit het verleden, het klinisch beeld en de risico- en protectieve factoren in de toekomst moet een voorspelling worden gedaan voor risicovol gedrag in de toekomst. Het kan daarbij gaan om agressief gedrag, maar ook om seksueel deviant gedrag. ForensiCare doet risicotaxatie voor de forensische populatie, maar kan dit ook doen voor reguliere of specialistische GGZ en (gesloten) jeugdzorg.

Er is een aantal instrumenten die de clinicus helpen zijn of haar beeld te verscherpen en het risicoprofiel beter te duiden. ForensiCare volgt voor het doen van risicotaxatie de landelijke richtlijn forensische risicotaxatie.