Intervisie is een essentiële methode binnen de (jeugd)hulpverlening om professionaliteit en persoonlijke ontwikkeling te verbeteren. Professionals hebben dagelijks te maken met lastige situaties die hen voor een persoonlijk, professioneel en vaak ethisch dilemma’s stellen. Het actief bespreken van deze vragen en dilemma’s middels intervisie brengt een kwaliteitsverbetering. Daarnaast wordt door het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) intervisie als verplicht onderdeel van de professionele ontwikkeling gesteld.

ForensiCare kan als externe intervisiebegeleider worden ingeschakeld. Het inzetten van een externe intervisiebegeleider heeft enkele voordelen:

  • De intervisie krijgt een gestructureerd karakter: samenwerken met een externe partner helpt te voorkomen dat de intervisie niet doorgaat vanwege werkdruk
  • De begeleider is een geschoold intervisiebegeleider en kan de intervisie naar een hoger niveau brengen
  • Er wordt een vaste methodiek wordt gehanteerd, leervragen worden zo op een meer effectieve wijze benaderd
  • De externe begeleider voorkomt dat intervisie een ‘klaagmoment’ wordt
  • De emotionele veiligheid wordt vergroot omdat de intervisiebegeleider geen inhoudelijke relatie heeft met de organisatie

Bent u benieuwd wat ForensiCare in het kader van intervisie voor uw organisatie kan doen? Of wilt u zelf een intervisiegroep starten en heeft u behoefte aan een externe begeleider? Neem dan contact met ons op via e-mail