Welkom bij ForensiCare

Forensisch Psychologische Dienstverlening op maat

ForensiCare richt zich op het vergroten van kennis en vaardigheden bij professionals van binnen en buiten het forensisch werkveld. Het gaat hierbij om bij- en nascholing, coaching, deskundigheidsbevordering en training. Al onze diensten maken wij voor uw bedrijf op maat. Omdat geen enkele vraag hetzelfde is, werkt ForensiCare samen met verschillende deskundigen. Ieder kan vanuit zijn eigen expertise bijdragen aan het maatwerk waar u behoefte aan heeft. Hierbij is het voor ForensiCare belangrijk dat actieve en creatieve werkvormen worden gebruikt. Voor een dagje ‘powerpoint kijken’ moet u niet bij ons zijn.

Voorafgaand aan een opdracht gaan we met u in gesprek om te ontdekken waar precies uw behoeftes liggen. We bakenen samen de tijd en financiën af en maken hierover duidelijke afspraken. Bij verzorgen van maatwerk hoort ook het doen van een uitgebreide evaluatie. Zo kunnen wij u laten weten wat er is geleerd en hoe dit is ervaren zodat u en wij onszelf kunnen blijven verbeteren.

Naast deskundigheidsbevordering kan ForensiCare ook een aantal specifieke diensten voor u verzorgen. Denk hierbij aan risicotaxatie voor herhaling van (seksueel) gewelddadig gedrag, psychodiagnostiek, persoonlijkheidsonderzoek en casusbegeleiding. Ook verricht een aantal deskundigen pro Justitia onderzoek. Kijk voor een uitgebreide omschrijving bij diensten