Pro Justitia onderzoek

Wanneer iemand wordt verdacht van een strafbaar feit, dan kan de Officier van Justitie, de rechter-commissaris of de verdediging (advocaat) een gedragsdeskundige inschakelen. Deze deskundige wordt (onder meer) gevraagd om:

  1. vast te stellen of er sprake is van een gebrekkige ontwikkeling (of ziekelijke stoornis);
  2. of deze gebrekkige ontwikkeling  ook speelde tijdens het delict;
  3. in welke mate er sprake is van toerekeningsvatbaarheid;
  4. of er kans is op herhaling van het delict;
  5. wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat het niet nog een keer voorkomt.

De vraagstelling in de rapporten zijn landelijk vastgestelde vragen waarmee de deskundige de rechtbank adviseert over het psychologisch/psychiatrisch functioneren van een verdachte. Jaarlijks worden ruim 3000 van deze onderzoeken uitgevoerd. Daarbij kan het voorkomen dat het onderzoek klinisch wordt afgenomen in het Pieter Baan Centrum (volwassenen) of in Forensisch Centrum Teylingereind (jeugd). Veel vaker gebeurt dit in aan ambulant kader. Dan worden deskundigen gevraagd om een verdachte te onderzoeken in een Penitentiaire Inrichting, een Justitiële Jeugdinrichting of buiten de geslotenheid.  Deze onderzoeken worden Pro Justitia onderzoek genoemd. Er zijn drie soorten onderzoeken; mono-disciplinair (psychologisch of psychiatrisch), dubbel-disciplinair (psychologisch én psychiatrisch) en triple-disciplinair (psychologisch, psychiatrisch en milieurapportage).

Het NIFP (Nederlands instituut voor Forensische Psychologie en Psychiatrie) bemiddelt tussen de deskundigen (zelfstandig gevestigde psychologen, psychiaters en milieu-rapporteurs) en de opdrachtgever. ForensiCare werkt samen met deskundigen die werken als Pro Justitia rapporteur. Voor ForensiCare werken alleen deskundigen die geregistreerd staan in het NRGD (Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen).

ForensiCare kan in het kader van het ‘equality of arms‘ ook contra-expertise voor u verrichten. Contra-expertise via ForensiCare heeft een onafhankelijk karakter. ForensiCare hanteert bij contra-expertise de standaardvraagstelling en werkt uitsluitend via een rechtbank-benoeming. Het is goed mogelijk dat de contra-expertise uiteindelijk hetzelfde resultaat geeft als het initiële rapport. Maak daarom alleen gebruik van een contra-expertise als u gerede twijfel hebt over de inhoud van het eerste rapport.