Instemmingsverklaring Gesloten Jeugdzorg

ForensiCare verzorgt instemmingsverklaringen gesloten jeugdzorg voor gemeenten, zorgaanbieders en gecertificeerde instellingen. Wij zijn aangesloten bij NeGG. Een landelijk platform voor instemmingsverklaringen, consultatie en advies.

Instemmingsverklaring

Sommige jongeren hebben ernstige gedragsproblemen die binnen de reguliere jeugdzorg niet behandeld kunnen worden. Dat kan komen omdat deze jongeren zich onttrekken aan zorg, of door anderen aan zorg onttrokken worden. Het kan dan nodig zijn om hen in een instelling voor gesloten jeugdhulp (ook wel Jeugdzorg Plus instelling) te behandelen.

Voor het inzetten van gesloten jeugdzorg (ookwel Jeugdzorgplus genoemd) is altijd een machtiging van de kinderrechter nodig. Bij de aanvraag voor de machtiging moet er een instemmingsverklaring van een gekwalificeerde onafhankelijke gedragswetenschapper worden gevoegd. Deze gedragswetenschapper is niet werkzaam voor de aanvrager of voor de rechtbank, maar werkt onafhankelijk en heeft geen behandelrelatie met de jeugdige die onderzocht wordt.

De gedragswetenschapper hanteert de criteria (1) ernst van de opgroei- of opvoedproblemen van de jeugdige die zijn ontwikkeling naar volwassenheid ernstig belemmeren en (2) noodzaak tot geslotenheid, waarbij geen andere afwend mogelijkheid is om te voorkomen dat de jongere zich aan de zorg die hij nodig heeft zal onttrekken of daaraan door anderen zal worden onttrokken. Deskundigen gebruiken de START-AV om een gestructureerd klinisch oordeel te vormen over de risico’s.

Enkele van onze deskundigen zijn oproepbaar als onafhankelijke gedragswetenschapper voor het opstellen van een instemmingsverklaring. Zoekt u een gedragswetenschapper voor het afnemen van een instemmingsverklaring neem dan contact met ons op via info@forensicare.nl.

Tarieven

Voor het opstellen van een instemmingsverklaring hanteert ForensiCare de volgende tarieven:
€ 125,00 per uur (dossieranalyse, interviews met betrokkenen, opstellen verklaring)
€ 1,47 per kilometer
€ er wordt een opslag gerekend voor spoedverzoeken
alle prijzen zijn exclusief 21% BTW