Netwerk van Gekwalificeerde Gedragswetenschappers

Wat is NeGG?

Het Netwerk van Gekwalificeerde Gedragswetenschappers is een landelijk netwerk van psychologen en orthopedagogen dat zich inzet voor het verbeteren van de kwaliteit van de (gesloten) jeugdzorg. We organiseren ons op een online platform waar twee doelen centraal staan:

  1. het realiseren van beschikbaarheid van onafhankelijke gekwalificeerde gedragswetenschappers* voor gemeenten, gecertificeerde instellingen, toegangsteams, wijkteams.
  2. het nastreven van kwaliteit door het organiseren en faciliteren van inter- en supervisie, kennisdeling op netwerkdagen en het bijdragen aan de ontwikkeling van de huidige richtlijn van het NIP/NVO.

Wat doet NeGG?

  • Werken aan kwaliteitsverbetering van gekwalificeerde gedragswetenschappers
  • Instemmingsverklaringen in de gesloten jeugdzorg
  • Onafhankelijke consultatie aan gemeenten en toegangsteams
  • Organiseren van (regionale) intervisie
  • Intercollegiale supervisie (voor startende professionals)
  • Kennisdeling, symposia, onderzoek, netwerkbijeekomsten
  • (Mede) ontwikkelen van de landelijke richtlijnen (NIP/NVO)

Voor wie is NeGG?

Ons netwerk van gedragswetenschappers is beschikbaar voor gemeenten, gecertificeerde instellingen, wijkteams, toegangsteams en andere professionals in de jeugdzorg.

Onderdeel worden van NeGG?

Ben je gekwalificeerd gedragswetenschapper? Verzorg je instemmingsverklaringen voor de gesloten jeugdzorg of wil je dat gaan doen? Heb je oog voor kwaliteit en ontwikkeling en wil je daar actief aan bijdragen? Klik dan hier om je te registeren!

* Als categorieën van gekwalificeerde gedragswetenschappers worden aangewezen: